วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็งในประเทศไทย (Feasibility of Implementing Cancer Drugs Fund in Thailand)

เมื่อวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หัวข้อ: ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย (Feasibility of Implementing Cancer Drugs Fund in Thailand) ซึ่งมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกองทุนมะเร็งและกองทุนยาคือ Ms. Hsueh-Yung (Mary) จากประเทศไต้หวัน และ Mr. Robert Fernley จากสหราชอาณาจักร มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการฟังบรรยายประสบการณ์จากโมเดลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครอาสาจุฬาภรณ์และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอาสาจุฬาภรณ์ กิจกรรม“รายงานความก้าวหน้าและมุมมองการพัฒนาสุขภาพในชุมชน” วันที่ 26 มิถุนายน 2567

🎊 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครอาสาจุฬาภรณ์และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาจุฬาภรณ์ กิจกรรม“รายงานความก้าวหน้าและมุมมองการพัฒนาสุขภาพในชุมชน”โดยมีกิจกรรม อาทิ🔸รายงานผลการดำเนินการโครงการอาสาจุฬาภรณ์ พ.ศ.2563-2567🔸การเสวนา หัวข้อ แนวทางการบูรณาการสหสาขาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบอาสาจุฬาภรณ์🔸️หลักสูตรการอบรมผู้นำสุขภาพชุมชน อาสาจุฬาภรณ์🔹กิจกรรม Wrokshop การพัฒนาอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (รับจำวน 50 ท่าน สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ฯ และกิจกรรมการเสวนาฯ เท่านั้น)🔹กิจกรรม Wrokshop ศิลปละคลายเครียด (รับจำวน 50 ท่าน สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ฯ และกิจกรรมการเสวนาฯ เท่านั้น)🔹กิจกรรม Wrokshop โยคะชุมชน (จำนวน 60 ท่าน)เป็นต้น🗓️ ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาจุฬาภรณ์✨โดยทุกท่านสามารถสมัครได้ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ👇🏻👇🏻👇🏻https://forms.office.com/r/awjSmAD6RA🔸 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป🍲 มีอาหารรับรองตลอดงาน🔎 หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5766000 ต่อ 4479,4191 และ 4564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระดำเนินไปยังเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมกับบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๗ ปี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยรายได้จากละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลครั้งนี้ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก […]

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกพร้อมขีดหมวกแก่ผู้บริหารใหม่ฝ่ายการพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกพร้อมขีดหมวกแก่ผู้บริหารใหม่ของฝ่ายการพยาบาล โดยมีคุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 🌸 กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่ผู้บริหารใหม่ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล อนึ่ง ขีดบนหมวกยังแสดงถึงตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่งทางวิชาการ และลำดับอาวุโสในตำแหน่งทางราชการ ด้วยสัญลักษณ์ขีดกำมะหยี่ที่มีจำนวนและขนาดเส้น แตกต่างกันบนหมวกของพยาบาล โดยผู้บริหารที่เข้ารับมอบหมวกพร้อมขีดหมวกครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารใหม่ จำนวน 8 ท่าน ที่เข้ารับตำแหน่ง หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้าหน่วย โดยมีรายนาม ดังนี้ 🔷หัวหน้างาน ผศ.ป.ฤชุตา โมเหล็ก หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต พว.ศศิธร ดีคล้าย หัวหน้างานการพยาบาลลักษณะพิเศษ พว.จิรภา ก๋าเขียว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน 🔶หัวหน้าหน่วย พว.วรุณศิริ ปราณีธรรม หัวหน้าหอผู้ป่วย […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเติบโตเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ และปฎิญาณตน ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก MD-PSCM รุ่นที่ 1 ผ่านกิจกรรม “ Year 5 Introduction and Orientation Module ( IOM ) ” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 […]

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“อีสปอร์ต” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“อีสปอร์ต” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 8 มิถุนายน 2567 🔷🥈 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!