วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพร้อมสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๕๐๐ ชุด เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จากกรณีฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำเกินความจุอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ จนเกิดน้ำกัดเซาะทำนบดินพังน้ำได้ไหลทะลักเข้าไปยังพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำจนได้รับความเสียหายหลายหมื่นไร่ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพพระราชทาน และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นายอำเภอบรบือ และตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น ทำให้ปริมาณน้ำเกินความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำและทำให้ทำนบดินระบายน้ำลงช่องอาคารระบายน้ำล้นขาดเป็นทางยาวกว่า ๕๐ เมตร ส่งผลให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง และไหลลงสู่พื้นที่ใน ๕ ตำบลของอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ตำบลโนนราษี […]

คุณวิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบเข้ากองทุนกีฬาและนันทนาการ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ

คุณวิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 203,000 บาท ( สองแสนสามพันบาทถ้วน ) เพื่อสมทบเข้ากองทุนกีฬาและนันทนาการ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนางทัชริน กิติญาณทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธาน พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโครงการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งสอดคล้องต่อภารกิจการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนและเป็นพลังของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ […]

ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

17 กรกฎาคม 2567 ดร.พจนี  พะเนียงเวทย์  มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 250,000 ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน