วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567เวลา 14.00 – 16.00 น.ในรูปแบบออนไลน์: Webinarลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/Registration-CancerDrugFund?r=qrสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการโครงการพิเศษ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โทร 02-765-5700 ต่อ 8425, 8427

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องปรับการกินให้ชีวีมีสุข ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสิรี วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นักกำหนดอาหาร และงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องปรับการกินให้ชีวีมีสุข พร้อมทั้งการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรค ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ท.ธนินทร์ พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชากองทัพไทย ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 ท่าน

พิธีมอบโอวาทและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโอวาทและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายธีรศักดิ์ เพียรชัย หัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและนักกีฬา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น ๓ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ” ในนามผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออำนวยอวยพรให้คณะนักกีฬาและทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” และขอให้ทุกท่านตระหนักถึงภาพลักษณ์ความเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคารพกฎกติกา การแข่งขัน เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เหนือสิ่งอื่นใดขอให้ทุกท่านได้นำพาความเป็นมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรไมตรีจิตอันดีต่อเพื่อนนักกีฬาทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ “ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้บูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน โดยร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมแพทย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรผู้สอน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาให้บรรลุผลในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในอนาคต โครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดเตรียมอาจารย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ซึ่งมาเข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิกร่วมกับแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างเต็มที่ […]