ตรวจสุขภาพ
ค้นหาจากช่วงเวลา

“ยา”กับการเดินทาง

ก่อนการเดินทาง เตรียมยาอย่างไร สำหรับการเดินทางภายในประเทศด้วยรถยนต์จะไม่มีปัญหา ยกเว้นการเดินทางโดยสารเครื่องบิน โดยการพกยาที่เป็นของเหลว ต้องเป็นไปตามระเบียบการบิน หรือสามารถโหลดใต้เครื่องได้ สำหรับการเดินทางต่างประเทศ นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องเตรียมยาสำหรับการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือยาสำหรับโรคประจำตัวของตัวเอง ซึ่งแต่ละประเทศจะมีระเบียบและข้อจำกัดสำหรับการนำยาเข้าประเทศ เช่นห้ามนำยาที่สารเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ได้แก่ อนุพันธ์ของแอมเฟตามีนหรือยาบ้า หรือสารเสพติดบางอย่าง, ยาจิตเวชบางชนิด หรือกัญชาและส่วนประกอบภายในอาหาร เป็นต้น ดังนั้นต้องเช็คกฏระเบียบของแต่ละประเทศก่อนการเดินทางเสมอ แต่สิ่งที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงระหว่างการโดยสารในเครื่องบิน คือ อาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ที่ทำให้เกิดการมึนเมา , กัญชาหรือส่วนประกอบกัญชาภายในอาหาร อาจส่งผลทำให้มึนงง เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียนได้ และอาจหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแก๊ส เช่น น้ำอัดลม โซดา เพราะอาจทำให้เกิดภาวะท้องอืด จุกเสียดแน่นท้องได้ คำถามที่ 2 เดินทางช่วงปีใหม่ ควรพกยาอะไรติดตัวไปบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในหรือภายนอกประเทศ ยาที่แนะนำให้เตรียมไปคือยาสำหรับโรคประจำตัวและยาบรรเทาอาการทั่วไป ยาสำหรับโรคประจำตัว นำไปให้เพียงพอสำหรับการเดินทางเพราะยาบางอย่างไม่มีตามร้านขายยาและต้องจ่ายโดยแพทย์ในโรงพยาบาลเท่านั้น สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือ เก็บรักษายาให้อยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเช่นมีชื่อยา ฉลากยา รวมถึงขนาดยาและวิธีการกินยาอย่างชัดเจน หากมีโรคเรื้อรังและต้องกินยาเฉพาะโรค นักท่องเที่ยวควรขอบันทึกการรักษารวมถึงชื่อยาทุกชนิดที่จ่ายจากแพทย์ และเก็บเอกสารไว้ติดตัวตลอดการเดินทาง หากขณะเดินทางแล้วมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยรวมถึงยากับแพทย์ที่ทำการรักษา และถ้าเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารควรเป็นภาษาอังกฤษ หากยาที่ติดตัวเป็นสารหรือส่วนประกอบที่ต้องห้าม หรือเป็นเข็มฉีดยาเช่น Insulin หรือยาฉีดเมื่อมีอาการแพ้ฉุกเฉินอย่าง EpiPen นักท่องเที่ยวต้องขอเอกสารถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ยา […]

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 1. ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางหรือตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาภาวะเจ็บป่วยที่ซ่อนอยู่ คงไม่มีใครอยากป่วยในขณะท่องเที่ยว ดังนั้นการประเมินสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวสูงอายุ, มีโรคประจำตัว, เด็กเล็กหรือหญิงตั้งครรภ์เป็นต้น 2. โรคติดเชื้อประจำถิ่น แต่ละพื้นที่ของโลกจะมีโรคประจำถิ่นซึ่งแตกต่างจากบ้านเรา อาทิ ไวรัสไข้เหลือง, มาลาเรียหรือโรคติดเชื้อเฉพาะจากสัตว์หรือแมลงประจำถิ่น หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย, ชนบท หรือป่าดิบชื้น แนะนำพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการเดินทาง 3. วัคซีนสำหรับการเดินทาง โรคประจำถิ่นบางโรคมีวัคซีนโดยเฉพาะและต้องฉีดก่อนการเดินทาง เช่นโรคไข้เหลืองหรือไข้กาฬหลังแอ่น หรือนักท่องเที่ยวสามารถฉีดวัคซีนทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อหรือติดเชื้อรุนแรงระหว่างการเดินทาง เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่, โควิด-19, ไวรัสตับอักเสบเอหรือบี, อีสุกอีใสหรือหัด, หัดเยอรมันและคางทูม เป็นต้น 4. ยาสำหรับการเดินทาง ได้แก่ยาสำหรับโรคประจำตัวและยาบรรเทาอาการทั่วไป ควรเตรียมให้เพียงพอและควรพกติดตัวขึ้นเครื่องไว้บางส่วน หากไม่มั่นใจว่ายาที่พกติดตัวไปสามารถนำไปต่างประเทศได้หรือไม่ ควรตรวจสอบก่อนการเดินทาง นอกจากนี้หากเดินทางไปพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรียเป็นโรคประจำถิ่น นักท่องเที่ยวอาจต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาสำหรับป้องกันมาลาเรีย 5. ประวัติการรักษา สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาโรคประจำตัวต่อเนื่อง ควรขอประวัติการรักษาของตนเองและยาที่รับประทานจากแพทย์ประจำตัว และพกติดตัวตลอดการเดินทาง กรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง สามารถยื่นกับแพทย์ที่รักษาได้ และควรเป็นภาษาอังกฤษ หากเดินทางไปต่างประเทศ 6. ประกันการเดินทาง หากมีภาวะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สามารถใช้ประกันการเดินทางได้ การเดินทางบางประเภทอาจต้องใช้ประกันการเดินทางแบบเฉพาะเจาะจงเช่น การเดินทางไปพื้นที่สูง อาจต้องมีประกันการเดินทางครอบคลุมการขนส่งคนเจ็บกรณีมีการเจ็บป่วยบริเวณยอดเขา […]

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคทุกวัย ด้วยวัคซีน

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคสำหรับทุกวัย ด้วยวัคซีน ทางเลือกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รายละเอียดวัคซีน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีดังนี้ ปรึกษาแพทย์ถึงข้อบ่งชี้และขั้นตอนการฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม ได้ที่ ตรวจสุขภาพ อาคารข้าราชบริพาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ติดต่อนัดหมาย โทร 02 576 6153, 02 576 6156

เวชศาสตร์การเดินทางและวัคซีนในผู้ใหญ่ TRAVEL MEDICINE AND ADULT IMMUNIZATION

รายละเอียดการให้บริการและวัคซีนที่ให้บริการ ข้อจำกัด การให้บริการบางอย่างยังไม่ครอบคลุม เช่น วัคซีนสำหรับการเดินทางบางชนิด เช่น วัคซีนไข้เหลือง, วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น, วัคซีนไทฟอยด์หรือวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค ยามาลาเรีย การตรวจคัดกรองวัณโรค [ Tuberculin skin test ] เป็นต้น ดังนั้น กรุณาติดต่อสอบถามก่อนมาใช้บริการ