ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

พิธีมอบโอวาทและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโอวาทและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายธีรศักดิ์ เพียรชัย หัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและนักกีฬา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น ๓ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ” ในนามผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออำนวยอวยพรให้คณะนักกีฬาและทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” และขอให้ทุกท่านตระหนักถึงภาพลักษณ์ความเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคารพกฎกติกา การแข่งขัน เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เหนือสิ่งอื่นใดขอให้ทุกท่านได้นำพาความเป็นมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรไมตรีจิตอันดีต่อเพื่อนนักกีฬาทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ “ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้บูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน โดยร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมแพทย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรผู้สอน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาให้บรรลุผลในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในอนาคต โครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดเตรียมอาจารย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ซึ่งมาเข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิกร่วมกับแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างเต็มที่ […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย”

📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด 📍วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567🕑เวลา 14.00 – 16.00 น. 🔹ในรูปแบบออนไลน์: Webinar 🔸Link สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMZ8CFAC0T9Ik3sDxxxZpxjQKPmWqVfGD4XpvK1E-fmi_HqA/viewform 🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการโครงการพิเศษศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โทร 8425, 8427

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567เวลา 14.00 – 16.00 น.ในรูปแบบออนไลน์: Webinarลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/Registration-CancerDrugFund?r=qrสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการโครงการพิเศษ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โทร 02-765-5700 ต่อ 8425, 8427

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องปรับการกินให้ชีวีมีสุข ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสิรี วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นักกำหนดอาหาร และงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องปรับการกินให้ชีวีมีสุข พร้อมทั้งการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรค ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ท.ธนินทร์ พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชากองทัพไทย ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 ท่าน

หน่วยอายุรกรรมระบบประสาท งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการและงานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรมโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2567 : Comprehensive Course in Stroke Care 2024 : CCSC 2024

หน่วยอายุรกรรมระบบประสาท งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการและงานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรมโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2567 : Comprehensive Course in Stroke Care 2024 : CCSC 2024 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 โดยมีนายแพทย์ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดอบรม ในการนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน และมีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไปได้ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท และฝ่ายการพยาบาล ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3D-301 และ 3D-302 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภร

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

พิธีมอบโอวาทและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโอวาทและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายธีรศักดิ์ เพียรชัย หัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและนักกีฬา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น ๓ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ” ในนามผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออำนวยอวยพรให้คณะนักกีฬาและทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” และขอให้ทุกท่านตระหนักถึงภาพลักษณ์ความเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคารพกฎกติกา การแข่งขัน เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เหนือสิ่งอื่นใดขอให้ทุกท่านได้นำพาความเป็นมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรไมตรีจิตอันดีต่อเพื่อนนักกีฬาทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ “ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่างแก้วเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม […]

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษถึงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ชุดใหม่ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเตรียมจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ชั้น ๘ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โปรดให้ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน และรองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน พร้อมคณะเข้าเฝ้าในโอกาสพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษถึงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ชุดใหม่ ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเตรียมจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “องค์สิริศิลปิน” ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยพระราชทานชื่อนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดใหม่ว่า “ เ สื อ อ ว ก […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๗ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวันที่ ๓  โดยทรงบรรยายพิเศษพระราชทานต่อเนื่องในหัวข้อ เรื่อง “การควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการเกิดเซลล์ตายและเมแทบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง” ซึ่งวัฏจักรของเซลล์ หรือ วงจรการแบ่งตัวของเซลล์มี ๔ ระยะ ในแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ โดยมีความสำคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้ การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับ เพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย และเรื่อง “กลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ […]

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

คุณสุพัฒน์ โตยิ่ง ผู้จัดการ บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ

15 มีนาคม 2567 คุณสุพัฒน์ โตยิ่ง ผู้จัดการ บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชมละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

✴️ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ชมละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และเฝ้ารับเสด็จฯ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🗓️ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567เริ่มแสดง 14:00 น. (เข้าประจำที่นั่งก่อน 13:00 น.)ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 🗳️ร่วมบริจาค 2,000* / 3,000* / 5,000 / 50,000 / 100,000 / 1,000,000 / 2,000,000 บาทใบเสร็จ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า📲 รายละเอียด : https://lin.ee/IwjJBo2 ☎️ติดต่อบริจาคและจองบัตรได้ที่คุณกฤติมา, คุณทัชรินโทร […]

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช้ใส่ยากลับบ้าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณธัญญพัทธ์ พึ่งคำ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ จำนวน 600 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณดาริน ลือนาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จันทร์ – […]

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

ประกาศเอกสารการอนุมัติขยายอายุวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Covilo) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และตารางแสดงอายุวัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ 1 และ 2 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี การนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ได้ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายพา ระเริง อายุ 48 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากภาวะกระดูกไขสันหลังหัก หลังเข้ารับการผ่าตัดขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ มีแผลกดทับ และด้วยภาวะอ้วน ญาติจึงไม่สามารถพยุงตัวทำกายภาพได้ นางม่วย ผาด่าน […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ให้แก่บุคลากรของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ห้องอาหาร VIP 1-3 อาคาร 3 ชั้น 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ รวม 240 คน พร้อมกันนี้ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระดำริฯ ภายในงานด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจสุขภาพ พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจสุขภาพ พร้อมเชิญกระเป๋ายาและสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบและเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับตัวแทนนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย๑. นายชัยณรงค์ กาญจนภา อายุ ๗๓ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงมา ๕ […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรม “ รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ร่วมใจรำวงสงกรานต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 ”

10 เมษายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรม “ รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ร่วมใจรำวงสงกรานต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 ” จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร สืบสานการละเล่นไทยรำวงเริงสงกรานต์ และการแสดงดนตรีจากน้อง ๆ นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้ม พร้อมความชุ่มชื่นเย็นใจในงานสงกรานต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 ระหว่างอาคารบริหาร 1 และอาคาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานในพิธี ได้กล่าวอวยพรบุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย จากนั้น ได้นำสรงน้ำพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ ชาวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมใจกันแต่งกายชุดผ้าไทย สวมเสื้อลายดอกสีสันสดใสเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมรำวงเริงสงกรานต์ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน […]

ชุ่มฉ่ำความสุขรับสุขภาพดี ชวนร่วมสืบสานประเพณี ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สงกรานต์นี้ 💦 ชุ่มฉ่ำความสุขรับสุขภาพดีชวนร่วมสืบสานประเพณี ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์🔺9-16 เมษายน 2567🙏ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เสริมความเป็นสิริมงคล ชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยอันตรธาน มีสุขภาพดีตลอดไป🏥ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์🏢ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง✨✨✨✨✨✨‼️ กิจกรรมพิเศษ แต่งกายชุดผ้าไทยมาหาหมอ🔶เฉพาะวันที่ 10 เมษายน 2567🎉รับฟรี! “ซองกันน้ำชุ่มฉ่ำรับสุขภาพดีวันสงกรานต์”โดยแสดงการแต่งชุดผ้าไทย เพื่อรับของที่ระลึกได้ที่บูธกิจกรรมของทั้ง 2 อาคาร🏥ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์🏢ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง💬*จำนวนจำกัดเฉพาะ 50 ท่านแรกของทั้ง 2 อาคารเท่านั้น

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบ 19 ปี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบ 19 ปี โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด คุณรัตนาวลี บุญบงการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด และคุณประภาพร เจริญผล หัวหน้างานการตลาด เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว

มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชมละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

✴️ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ชมละครเวทีรอบการกุศล “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และเฝ้ารับเสด็จฯ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🗓️ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567เริ่มแสดง 14:00 น. (เข้าประจำที่นั่งก่อน 13:00 น.)ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 🗳️ร่วมบริจาค 2,000* / 3,000* / 5,000 / 50,000 / 100,000 / 1,000,000 / 2,000,000 บาทใบเสร็จ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า📲 รายละเอียด : https://lin.ee/IwjJBo2 ☎️ติดต่อบริจาคและจองบัตรได้ที่คุณกฤติมา, คุณทัชรินโทร […]

งานแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Dr. Bill Davis, Representative of American ambassador to Thailand ได้ร่วมกันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม […]