การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567เวลา 14.00 – 16.00 น.ในรูปแบบออนไลน์: Webinarลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/Registration-CancerDrugFund?r=qrสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการโครงการพิเศษ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โทร 02-765-5700 ต่อ 8425, 8427

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องปรับการกินให้ชีวีมีสุข ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสิรี วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นักกำหนดอาหาร และงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องปรับการกินให้ชีวีมีสุข พร้อมทั้งการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรค ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ท.ธนินทร์ พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชากองทัพไทย ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 ท่าน

หน่วยอายุรกรรมระบบประสาท งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการและงานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรมโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2567 : Comprehensive Course in Stroke Care 2024 : CCSC 2024

หน่วยอายุรกรรมระบบประสาท งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการและงานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรมโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2567 : Comprehensive Course in Stroke Care 2024 : CCSC 2024 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 โดยมีนายแพทย์ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดอบรม ในการนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน และมีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไปได้ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท และฝ่ายการพยาบาล ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3D-301 และ 3D-302 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภร

งานอายุรกรรมสายการแพทย์ ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 : งานอายุรกรรม สายการแพทย์ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 : Update in Diabetes care หลักสูตรสำหรับพยาบาล โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดอบรมในการนี้เพื่อพัฒนาความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้ทันสมัย และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมแพทย์อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายการพยาบาล หน่วยโภชนศาสตร์ ร่วมกันให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3DD-301 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย”

📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด 📍วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567🕑เวลา 14.00 – 16.00 น. 🔹ในรูปแบบออนไลน์: Webinar 🔸Link สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMZ8CFAC0T9Ik3sDxxxZpxjQKPmWqVfGD4XpvK1E-fmi_HqA/viewform 🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการโครงการพิเศษศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โทร 8425, 8427

แพทย์หญิงเอมวิภา ลือประสิทธิ์สกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ หมออาสากับ จส.100

24 พค 2567 : แพทย์หญิงเอมวิภา ลือประสิทธิ์สกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในรายการ หมออาสากับ จส.100 ประเด็น : โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลัน โดยมีคุณวีณา เสรีอรุโณ เป็นพิธีกรดำเนินรายการทั้งนี้ จะออกอากาศผ่านรายการวิทยุ จส.100 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.15 น. และรีรันช่วงเย็น (ช่วงที่ 2) พร้อมทั้ง ออกอากาศผ่าน Youtube รายการหมออาสากับ จส.100 ด้วยรายการหมออาสากับ จส.100 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.20 น. และ 00.30 น. ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz และ Youtube JS100RADIO OFFICIAL , Tiktok: JS100RADIO […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 5 รางวัลจากเวทีประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากการส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นงานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในเครือ International Federation of Innovator’s Associations (IFIA) มีการนำผลงานจากนานาประเทศทั้งจากทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ โดยในปีนี้มี 3 ผลงานจากทีมอาจารย์ อาจารย์แพทย์และนักวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (Gold Medal), 2 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และ 2 รางวัล Special Award สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติให้กับประเทศไทย พร้อมพัฒนาต่อยอดเพื่อการนำไปใช้งานจริงทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผลงานจากอาจารย์ อาจารย์แพทย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ “ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ” ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ขอแสดงความยินดีกับ “ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ” ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ขอแสดงความยินดีกับ “ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ 2 (พ.ศ.2566 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตอกย้ำสารรณรงค์ #ปวดท้องน้อยอย่าปล่อยผ่าน สัญญาณเตือนโรคช็อกโกแลตซีสต์

กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2567 : เนื่องในเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาการปวดท้องน้อย May is Pelvic Pain Awareness Month โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมากระตุ้นเตือนโดยตอกย้ำสารรณรงค์ #ปวดท้องน้อยอย่าปล่อยผ่าน สัญญาณเตือนโรคช็อกโกแลตซีสต์ เพื่อให้สตรีไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของอาการปวดท้องน้อยแล้วอย่าปล่อยผ่าน เพราะอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับโรคช็อกโกแลตซีสต์ โรคยอดฮิตที่ผู้หญิงหลายคนมักมองข้าม ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แพทย์หญิงกตัญญุตา นาคปลัด แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเสวนาให้ความรู้ และแขกรับเชิญพิเศษ ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งให้บริการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ต้อนรับ Professor Keiichi Akita Director of Medical School, Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำนักศึกษาแพทย์ มาศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับ Professor Keiichi AkitaDirector of Medical School, Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำนักศึกษาแพทย์ จำนวน 6 คน มาศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการสังเกตการณ์การทำงานจริงในแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวรี นนทะแสน อาจารย์ […]

โครงการ “การใส่หน้ากากอย่างมีประสิทธิภาพ และทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

14 พฤษภาคม 2567 : คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ (ICC) และหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จัดโครงการ “การใส่หน้ากากอย่างมีประสิทธิภาพ และทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารหอพักและลานจอดรถ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 100 เตียง โดยมี พว.อินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริการและพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานห้องปฎิบัติการกลาง เข้าร่วมอบรวมจำนวนทั้งสิ้น 200 […]

TELE-MEDICINE บริการพบแพทย์ผ่านมือถือสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

🩺TELE-MEDICINEบริการพบแพทย์ผ่านมือถือสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายและแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ได้❇️อัตราค่าบริการ TELE-MEDICINE 50 บาท / ครั้ง(เบิกได้เฉพาะสิทธิข้าราชการ และ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า)ขั้นตอนการรับบริการ TELE-MEDICINE1️⃣ ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านโทรศัพท์กับศูนย์การรักษาที่เข้ารับบริการ2️⃣ รอรับการติดต่อจากพยาบาล ตามวัน – เวลา ที่นัดหมายไว้3️⃣ แพทย์ให้คำปรึกษา ทำการรักษา สอบถามอาการ และสั่งยา4️⃣ รอรับรายละเอียดแจ้งยอดชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านทาง SMS5️⃣ ผู้ป่วยชำระค่ารักษาพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร🔺หมายเหตุ : กรณีแพทย์สั่งมีการสั่งจ่ายยา ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะจัดส่งยาเมื่อผู้รับบริการชำระค่ารักษาเรียบร้อยแล้ว🔻กรณีไม่ได้รับ SMS แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลสามารถติดต่อการเงินได้ที่ 0 2576 6000 ต่อ 5081-84หรือ @Line : https://lin.ee/HQwJFhE เพิ่ม “การเงิน รพ.จุฬาภรณ์” เป็นเพื่อน

1 2 42