ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” ในโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนิทรรศการศิลปกรรมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” นำมาสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมนชันส่งเสริมคุณธรรมที่ผสมผสาน 3 หลักแนวคิด ได้แก่ ความจริง ความดี ความงาม โดยจำลองฉากสำคัญของการดำเนินเรื่องราวอยู่ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่จัดแสดงผลงานภาพฝีพระหัตถ์ขององค์สิริศิลปิน จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าที่จะพาผู้ชมไปพบกับเสือหลากหลายบุคลิก พร้อมผองผีเสื้อ และเหล่านกฮูก คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ออกมาโลดแล่นถ่ายทอดเรื่องราวของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในนครป่าหลากลาย หลายชีวิต ท่ามกลางบริบทแวดล้อมต่างๆที่นำพาเด็กและเยาวชนท่องโลกแห่งการเรียนรู้ การดำรงชีวิตบนหลักธรรมคำสอนในศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถรับชมเพื่อซึมซับในพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถขององค์สิริศิลปินที่ทรงเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยการ์ตูนแอนิเมชัน ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต จัดทำขึ้นทั้งหมด 16 ตอน ทั้งในรูปแบบเสียงบรรยายภาษาไทยและเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ

นครป่าหลากลาย หลายชีวิต ตอนที่ 1 : ขัตติยะ เสือแห่งความเพียร
The City of Forest EP1 : Khattiya, The Tiger of Diligence
นครป่าหลากลาย หลายชีวิต ตอนที่ ๒ : ไอน์สไตน์ เสือนักคิดวิทยาศาสตร์
The City of Forest EP2 : Einstein the Scientist

นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๓ : นกฮูก(อนุ)รักษ์ภาษาไทย
The City of Forest EP3 : The Owl Who Loves the Thai Language
นครป่าหลากลาย หลายชีวิต ตอนที่ ๔ : รู้ รัก สามัคคี
The City of Forest EP4 : Knowledge Passion and Unity
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๕ : เสือฟุ้งเฟ้อจอมเจ้าเล่ห์
The City of Forest EP5 : The Tiger of Prodigality
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๖ : เสือเล็กอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
The City of Forest EP6 : Cheetah, Gentle But Not Vulnerable
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๗ : บทเพลงยามเย็นของเสือเจ้าป่า
The City of Forest EP7 : Love at Sundown by Lord of the Forest
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๘ : น้องปลื้มเสือน้อยเจ้าสมุนไพร
The City of Forest EP8 : Nong Pleum the Little Herb Lord
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๙ : พลังจิตอาสาของนกฮูกเพลิง
The City of Forest EP9 : Red Owl the Volunteer
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๑๐ : คณธรรมของเพื่อนแท้
The City of Forest EP10 : The Blessing of A True Friend
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๑๑ : เสือพิงค์กี้ ผู้รู้ไม่แท้จริง
The City of Forest EP11 : Pinky The Curious Tiger
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๑๒ : เสือเสรีภาพกับต้้นแอปเปิลสีฟ้า
The City of Forest EP12 : The Tiger of Liberty and the Blue Apple Tree
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๑๓ : ไขปริศนาของเสือวาเลนไทน์
The City of Forest EP13 : Solving the Mystery for Ms Valentine
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๑๔ : หน้าผาแห่งความดี
The City of Forest EP14 : The Cliff of Virtue
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๑๕ : เสือสัจจะกับกบจอมโกหก
The City of Forest EP15 : Truthful Tiger and the Lying Frog
นครป่าหลากลายหลายชีวิต ตอนที่ ๑๖ : มัคคุเทศก์น้อยคนใหม่
The City of Forest EP16 : The Little Guide