PCCMS MED – MOMENT พลังขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทางสุขภาพ

PCCMS MED – MOMENT พลังขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทางสุขภาพ รายการสารคดีสั้นแนว Edutainment ที่จะพาผู้ชมไปดู ไปรู้ ไปสัมผัสเปิดประสบการณ์สู่โมเมนต์ของโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักภารกิจทั้งด้านการแพทย์ การศึกษาวิจัย รวมถึงโครงการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ผลิตและเผยแพร่จำนวน ๒๐ ตอน เผยแพร่ผ่านทางช่องไทยรัฐทีวี และ Youtube Chulabhorn Channel

PCCMS MED-MOMENT EP 1 : เทคโนโลยีสู้โรคร้ายความหวังใหม่เพื่อการรักษามะเร็ง
PCCMS MED-MOMENT EP 2 : ภัทรมหาราชานุสรณ์ สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล
https://youtu.be/MRIBJXaPK8c
PCCMS MED-MOMENT EP 3 : วิวัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวช
https://youtu.be/DzhiCVX6TNI
PCCMS MED-MOMENT EP 4 : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาหัวใจคนไทย
PCCMS MED-MOMENT EP 5 : โรงเรียนรังสีเทคนิค เพื่อเติมเต็มวิชาชีพด้านการแพทย์ที่ขาดแคลน
PCCMS MED-MOMENT EP 6 : โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ แห่งแรกของประเทศไทย
PCCMS MED-MOMENT EP 7 : โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PCCMS MED-MOMENT EP 8 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
PCCMS MED MOMENT EP 9 : หลากลาย หลายชีวิต ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อ. ปากช่อง นครราชสีมา
PCCMS MED-MOMENT EP 10 : โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อ ปากช่อง นครราชสีมา
PCCMS MED-MOMENT EP 11 : One Stop Shop Imaging
PCCMS MED MOMENT EP 12 : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
PCCMS MED MOMENT EP 13 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
PCCMS MED MOMENT EP 14 : สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ สู่สุขภาพหนึ่งเดียว
PCCMS MED MOMENT EP 15 : โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ
PCCMS MED MOMENT EP 16 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์
PCCMS MED – MOMENT EP 17 : วิจัยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน
PCCMS MED MOMENT EP 18 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
PCCMS MED MOMENT EP 19 :
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง เพื่อบุคลากรทางการเเพทย์ ในศตวรรษที่ 21
PCCMS MED MOMENT EP 20 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์