สัญญาณเตือนป้องกันเรื่องสะเทือนไต

วิธีสังเกตตัวเองว่าเป็นโรคไตหรือไม่

อาการของโรคไตเป็นอย่างไร และเราจะมีวิธีการสังเกตุได้อย่างไร?

อาการของโรคไตมีได้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น อาการบวม ปัสสาวะผิดปกติ เช่นมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นก้อนกรวด หลักๆ ก็จะเป็นในส่วนของอาการบวม และอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย ซีด เนื่อยง่าย ได้ แต่เนื่องจากอาการส่วนใหญ่ของโรคไต เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง และนอกจากนั้นโรคไต จะทำให้เกิดอาการก็ต่อเมื่อเป็นมากแล้ว โดยไตอาจจะต้องทำงานเหลือน้อยกว่า 10% – 15% ของการทำงานของไตในคนปกติ ดังนั้น ต้องเรียกว่าปกติแล้วคนเป็นโรคไตมักจะไม่มีอาการจึงจะถูกต้องมากกว่า

ดังนั้นการสังเกตว่าเราจะเป็นโรคไต เป็นอย่างบ้าง ก็ต้องดูว่าเรามีอาการหรือเปล่า แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการ วิธีการที่จะรู้ว่าเป็นโรคไตหรือไม่ เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอ โดยตามกระทรวงสาธารณะสุขแนะนำให้คนทั่วไปเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ 35 ปี เป็นต้นไป และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี