สัญญาณเตือนภัยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของ ฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถดึงน้ำตาลในเลือดมาใช้เป็นพลังงานได้ต้องหันมาใช้พลังงานจากการสลายกล้ามเนื้อและไขมัน ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย น้ำหนักลด ไม่มีแรง

ปัจจัยเสี่ยงเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคเบาหวาน

เบาหวานชนิดที่ 1
เกิดจากเซลล์ของตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกัน ทำให้สร้างฮอร์โมน อินซูลินไม่เพียงพอ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการมีประวัติครอบครัวเช่น พ่อ แม่ พี่น้องสายตรงเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 1 โดยถ้ามีฝาแฝดไข่ใบเดียวกันเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 1 จะมีโอกาสพบเบาหวานชนิดที่ 1 เพิ่มขึ้นถึง 50% ถ้าเป็นฝาแฝดไข่คนละใบพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 6% พี่น้องเพิ่ม 3.2% พ่อและแม่เพิ่ม 4.6% และ 2% ตามลำดับ

เบาหวานชนิดที่ 2
เป็นชนิดที่พบมากที่สุด ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะอ้วน อายุที่มากขึ้นประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ขาดการ
ออกกำลังกาย เชื้อชาติ เช่น แอฟริกา มีโรคประจำตัวอื่นร่วม เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ประวัติการเป็น
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม โรคถุงน้ำที่รังไข่หลายใบ

เบาหวานชนิดที่มีสาเหตุอื่น ๆ
มีหลายชนิด เช่น เบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์ มะเร็งตับอ่อน

โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อายุ และน้ำหนักตัว