พูดถึงเบาหวาน ต้องรู้จักอินซูลิน

“อินซูลิน” เป็นฮอร์โมนจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน มีหน้าที่นำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อใช้เป็นพลังงาน หากขาดอินซูลิน จะทำให้เซลล์ขาดน้ำตาลและทำให้น้ำตาลอยู่ในเลือดนาน จนเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หรือเรียกว่า เบาหวาน

ภาวะอ้วนอาจนำมาซึ่งโรคเบาหวาน

ในคนอ้วนมีไขมันสะสมในร่างกายปริมาณมาก อินซูลินจะทำงานได้น้อยลงเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ช่วงแรกตับอ่อนจะสร้างและหลั่งอินซูลินมากขึ้น เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ยังคงปกติ แต่เมื่อมีภาวะดื้ออินซูลินระยะยาว ตับอ่อนจะไม่สามารถหลั่งอินซูลินชดเชยได้เพียงพอ ผู้ป่วยจะเริ่มมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติและเกิดโรคเบาหวานในระยะเวลาต่อมา

ความเสี่ยงโรคเบาหวาน

• มีภาวะอ้วน
• อายุมากขึ้นทำให้การเผาผลาญลดลง
• มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน
• มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
• การใช้ยาบางชนิดที่มีผลต่อระดับน้ำตาล เช่น สเตียรอยด์

สำหรับยาฉีดอินซูลินชนิดปากกา

• เป็นยาควบคุมระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อินซูลิน และยาฉีดชนิด GLP-1
• ยาฉีดที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด และลดน้ำหนักได้ คือยาฉีดชนิด GLP-1
• แนะนำใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ควรปรึกษาและใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์

ผู้ป่วยเบาหวานควรใส่ใจดูแลตัวเองเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม หมั่นออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนัก จะเป็นตัวช่วยในการควบคุมโรคเบาหวานได้อย่างดี และในคนที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวาน การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคเบาหวานได้จริง


เบาหวานและโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง