10 ข้อปฏิบัติการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

10 ข้อปฏิบัติการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

  1. ควรทำความสะอาดเท้าทุกวัน
  2. ตรวจดูเท้าทุกวันเพื่อหาความผิดปกติ
  3. ทาโลชั่นที่เท้าทุกวัน
  4. เลือกสวมถุงเท้าที่เหมาะสม
  5. เลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสม
  6. ห้ามประคบร้อนหรือแช่เท้าในน้ำ
  7. เมื่อมีบาดแผลให้รีบดูแลรักษา
  8. บริหารเท้าทุกวัน
  9. ตัดเล็บอย่างถูกวิธี
  10. งดการสูบบุหรี่