เตรียมตัวก่อนเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว DTX (DEXTROSTIX)

เตรียมตัวก่อนเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว DTX (DEXTROSTIX)

  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง
  2. นวดคลึงปลายนิ้ว (นิ้วกลางหรือนิ้วนาง) ที่จะเจาะเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียน
  3. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดบริเวณที่จะเจาะเลือด
  4. ใช้อุปกรณ์เจาะเลือดที่ด้านข้างของปลายนิ้ว
  5. ใช้สำลีเช็ดเลือดหยดแรกออกก่อน
  6. ใช้เลือดหยดที่ 2 หยดลงบนแผ่นทดสอบและรอผล

ห้ามเจาะปลายนิ้วที่มีแผลหรือนิ้วที่บวมแดง เขียวช้ำ เด็ดขาด