คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

 1. ใส่หน้ากากทุกครั้งที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาล สถานที่สาธารณะ และที่มีคนอยู่แออัด2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นเช่น ห้างสรรพสินค้า การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเช่นรถตู้ งดการพบปะญาติ/เพื่อนฝูงที่ไม่ทราบประวัติความเสี่ยงและการสัมผัสโรค COVID-193. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย 40 วินาที หรือใช้ alcohol gel hand rub ทำความสะอาดทั่วทั้งมือ จนกระทั่งแห้งโดยเฉพาะก่อนการปรุงหรือทานอาหาร หลังออกจากห้องน้ำ หลังสัมผัสพื้นผิวในที่สาธารณะเช่น ลูกบิดประตู รวมถึงเมื่อกลับถึงที่พักหรือกลับจากสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ4. หลีกเลี่ยงการพบปะผู้ป่วยมีอาการหวัด/สงสัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือผู้ที่มาจากพื้นที่ระบาด5. ปฏิบัติตามคำแนะนำการรักษาระยะห่าง (Social distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น โดยอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรเสมอ6. จัดบริเวณบ้าน ห้องพักให้มีการระบายอากาศได้ดี7. รับประทานอาหารที่สุก สะอาด ใช้ช้อนกลางของตนเอง ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น8. หากเป็นไปได้ ควรแยกตนเองจากผู้อื่น เพื่อลดการรับเชื้อจากผู้อื่นที่อาจมีเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ยังไม่มีอาการโดยเฉพาะเด็ก