ช่วยชาติได้ ด้วยช่วยพยาบาล : เจาะลึกโควิด19กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. – 10.45 น. “ช่วยชาติได้ ด้วยช่วยพยาบาล” เจาะลึกโควิด19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สวพ.FM91 : DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

LIVE 3 ช่องทาง เพจเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูป ช่อง FM91 Trafficpro

LINK รายการวิทยุ FM91 TRAFFICPRO https://www.facebook.com/172059279471277/videos/804351503815255