รักษาความฟิตในช่วงโควิด : เจาะลึกโควิด19กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสวพ.FM91 : 2 กรกฎาคม 2564

เจาะลึกโควิด19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สวพ.FM91 : DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ เวลา 10.30 น. – 10.45 น. สัมภาษณ์ รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

LINK รายการวิทยุ FM91 TRAFFICPRO  – https://www.facebook.com/CRAPCCMS/posts/829009851085781