โควิดคิดออกโดยจุฬาภรณ์ EP8 – หากเด็กติด COVID-19 อันตรายแค่ไหน?

ในเด็กเล็กหากมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มักจะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ยกเว้นในเด็กเล็กอายุไม่ถึง 1 ขวบอาจมีความเสี่ยงปอดอักเสบ หรือเด็กที่มีโรคประจำตัวจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีความรรุนแรงของโรคมากกว่าเด็กทั่วไป