การฉายรังสีด้วยเทคนิคหายใจเข้าลึกและกลั้นหายใจนิ่ง

การฉายรังสีด้วยเทคนิคหายใจเข้าลึกและกลั้นหายใจนิ่ง หรือ เทคนิค DIBH
คือ การที่ผู้ป่วยหายใจเข้าลึก แล้วกลั้นหายใจนิ่ง นานอย่างน้อย 20-30 วินาที ขณะฉายรังสีช่วงทรวงอก ซึ่งผู้ป่วยต้องทำซ้ำอย่างน้อย 10 รอบ ในแต่ละครั้งของการฉายรังสี 

โดยขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าลึก จะทำให้ปอดขยายใหญ่ขึ้น หน้าอกยกตัวสูงขึ้น ส่งผลให้มีระยะห่างระหว่างหัวใจและหน้าอกเพิ่มขึ้น

  • สามารถลดปริมาณรังสีที่หัวใจและปอดได้รับขณะฉายรังสี
  • ช่วยลดโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่อหัวใจและปอดให้กับผู้ป่วยได้

ผู้ป่วยควรฝึกฝนการหายใจด้วยตนเองที่บ้าน ก่อนถึงวันนัดจำลองการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการรักษาด้วยเทคนิค DIBH โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. นอนหงาย หายใจเข้าลึก
  2. กลั้นหายใจค้างไว้ โดยเริ่มจาก 10 วินาทีก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มเป็น 20-30 วินาที
  3. หากเป็นท่าที่ถูกต้อง อกต้องขยายออก โดยไม่ยกตัวหรือหลังขึ้นจากเตียง

รังสีรักษามะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์