วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครอาสาจุฬาภรณ์และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอาสาจุฬาภรณ์ กิจกรรม“รายงานความก้าวหน้าและมุมมองการพัฒนาสุขภาพในชุมชน” วันที่ 26 มิถุนายน 2567

🎊 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครอาสาจุฬาภรณ์และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการอาสาจุฬาภรณ์ กิจกรรม“รายงานความก้าวหน้าและมุมมองการพัฒนาสุขภาพในชุมชน”
โดยมีกิจกรรม อาทิ
🔸รายงานผลการดำเนินการโครงการอาสาจุฬาภรณ์ พ.ศ.2563-2567
🔸การเสวนา หัวข้อ แนวทางการบูรณาการสหสาขาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบอาสาจุฬาภรณ์
🔸️หลักสูตรการอบรมผู้นำสุขภาพชุมชน อาสาจุฬาภรณ์
🔹กิจกรรม Wrokshop การพัฒนาอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (รับจำวน 50 ท่าน สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ฯ และกิจกรรมการเสวนาฯ เท่านั้น)
🔹กิจกรรม Wrokshop ศิลปละคลายเครียด (รับจำวน 50 ท่าน สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ฯ และกิจกรรมการเสวนาฯ เท่านั้น)
🔹กิจกรรม Wrokshop โยคะชุมชน (จำนวน 60 ท่าน)
เป็นต้น
🗓️ ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาจุฬาภรณ์
✨โดยทุกท่านสามารถสมัครได้ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ👇🏻👇🏻👇🏻
https://forms.office.com/r/awjSmAD6RA
🔸 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
🍲 มีอาหารรับรองตลอดงาน
🔎 หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5766000 ต่อ 4479,4191 และ 4564