TELE-MEDICINE บริการพบแพทย์ผ่านมือถือสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

🩺TELE-MEDICINE
บริการพบแพทย์ผ่านมือถือสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายและแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ได้
❇️อัตราค่าบริการ TELE-MEDICINE 50 บาท / ครั้ง
(เบิกได้เฉพาะสิทธิข้าราชการ และ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
ขั้นตอนการรับบริการ TELE-MEDICINE
1️⃣ ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านโทรศัพท์กับศูนย์การรักษาที่เข้ารับบริการ
2️⃣ รอรับการติดต่อจากพยาบาล ตามวัน – เวลา ที่นัดหมายไว้
3️⃣ แพทย์ให้คำปรึกษา ทำการรักษา สอบถามอาการ และสั่งยา
4️⃣ รอรับรายละเอียดแจ้งยอดชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านทาง SMS
5️⃣ ผู้ป่วยชำระค่ารักษาพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
🔺หมายเหตุ : กรณีแพทย์สั่งมีการสั่งจ่ายยา ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะจัดส่งยาเมื่อผู้รับบริการชำระค่ารักษาเรียบร้อยแล้ว
🔻กรณีไม่ได้รับ SMS แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล
สามารถติดต่อการเงินได้ที่ 0 2576 6000 ต่อ 5081-84
หรือ @Line : https://lin.ee/HQwJFhE เพิ่ม “การเงิน รพ.จุฬาภรณ์” เป็นเพื่อน