โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพในงานคลินิกลอยฟ้าปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 : นายแพทย์วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “Balance your Life สร้างสมดุลกาย-ใจ ชะลอเสื่อมวัยอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 โดยบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส และเครือข่ายสายสุขภาพเข้าร่วม ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรู้เท่าทันโรคภัย ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมออกบูธ ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00-16:00 น. พร้อมจัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและมีบริการเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย