พล.อ.ต.จเร แสงธาราทิพย์ พร้อมด้วยคุณทัศนีย์ แสงธาราทิพย์ และคุณนันทวัน แสงธาราทิพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

5 กรกฎาคม 2567 พล.อ.ต.จเร แสงธาราทิพย์ พร้อมด้วยคุณทัศนีย์ แสงธาราทิพย์ และคุณนันทวัน แสงธาราทิพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสุดารัตน์ โชคมณีนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป