ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

✴️สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชน

💛 ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

📆 วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
⏰ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
🏥 ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🟡พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
🟡แถลงเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในนามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๘ โครงการ
🟠เสวนาพิเศษ++ ๕ นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
🟡ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
🔵ชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน
🟠กิจกรรม Workshop โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม “สร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย” ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
🔵ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสภาพปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วินิจฉัยร่วมกับระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันงาน โดยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับนัดหมายเข้ารับการตรวจจากทางโครงการต่อไป
💛การแต่งกาย : เสื้อโปโลเหลืองหรือเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

📲 ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
🔹สำหรับบุคลากร รจภ. >> https://bit.ly/4byl7kJ
🔸สำหรับประชาชน :
https://forms.office.com/r/uWzRXGZsmN