สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระดำเนินไปยังเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมกับบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๗ ปี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยรายได้จากละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลครั้งนี้ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซีเนริโอ จำกัด เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารบริษัท ซีเนริโอ จำกัด เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก โปรดให้นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้อำนวยการสร้างและกำกับการแสดง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ และโปรดให้กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตามลำดับ

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เสด็จเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงละครเวที รอบการกุศลฯ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสมทบทุนครั้งนี้ด้วย ละครเวทีเรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” เป็นบทประพันธ์ของ โสภาค สุวรรณ กำกับการแสดงโดย นายถกลเกียรติ วีรวรรณ นำแสดงโดย นายณเดช คูกิมิยะ นางกุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี นางสาวหนึ่งธิดา โสภณ และนายธชย ประทุมวรรณ อนึ่ง หลังจบการแสดง ได้พระราชทานช่อดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ ผู้อำนวยการสร้างและกำกับการแสดง พร้อมด้วยคณะนักแสดงนำ จำนวน ๖ ราย ด้วย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยาก จากความเจ็บป่วยของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนทรงมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะของประชาชนให้มีมาตรฐานที่ดี ทรงจัดตั้งมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสานต่อพระปณิธานในการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี ๙๔๒-๓-๐๐๐๙๙-๒ หรือสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ได้ที่ร้านมูลนิธิ ฯ ทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง , ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางไลน์มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (LINE @srisavangavadhana) ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า