“Health You Know” by CRA – EP36 ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

📢 การแปรงฟันทุกวันดีต่อสุขภาพเหงือกและฟัน แต่ควรแปรงฟันด้วยวิธีที่ถูกต้อง จึงจะสามารถรักษาเหงือกและฟันของคุณให้สุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน • วิธีการเลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน • แปรงธรรมดา VS แปรงไฟฟ้า • ขั้นตอนการแปรงฟันให้ถูกวิธี

🔐 พบคำตอบได้ใน “Health You Know” by CRA – EP36 ขั้นตอนแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยทันตแพทย์ภมรชาติ มโนมยางกูร แพทย์เฉพาะทางทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🛎 อย่าลืมกดติดตามรายการ “Health You Know” by CRA ได้ทางช่อง Youtube และ Tiktok CRA Chulabhorn Channel เพื่อไม่พลาดข่าวสารความรู้สุขภาพแบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก

#HealthYouKnow
#แปรงฟัน
#เหงือกและฟัน
#ทันตกรรม
#CRAChulabhornChannel
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต