โควิดคิดออกโดยจุฬาภรณ์ EP3 – ข้อปฏิบัติระหว่างการแยกตัวอยู่บ้าน

ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 หรือผู้ติดเชื้อที่รอการรับตัวไปรักษา ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มต้องแยกตัวอยู่ในที่พักอาศัยและมีข้อปฏิบัติที่ต้องทำตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19