ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 6,400 ราย ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564

ข่าวในพระราชสำนักช่อ Thai PBS ttps://www.youtube.com/watch?v=gx42rAo5oXI