สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรการแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS HEART of GIVING สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง